Våmhus socken

Stefan Jernbergs hemsida

Spektaklet på Sandängarna i Mora 1669 då ett antal personer avrättades anklagade för trolldom finns det mycket skrivet om. Detta dokument behandlar kvinnorna från Våmhus och några av deras närmaste ättlingar.

Våmhusemigranter

Under perioden 1850-1920 flyttade

många personer från Våmhus till USA

där de flesta blev kvar. Sedan några år

bedriver jag ett projekt som går ut på att

försöka återfinna dessa i USA. Resultatet

lägger jag in i en öppen databas på

ancestry som är sökbar på namn.

Databasen heter (Mostly) Emigrants from

Våmhus and Mora parishes in Dalarna,

Sweden och går att återfinna på

adressen www.ancestry.com.

 

Om du har någon eller flera emigranter

från Våmhus så kontakta mig gärna så

att jag kan komplettera databasen.

 

 

 

Bilden ovan visar detalj ur 1844 års karta över Kumbelnäs, Våmhus socken.

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS