Ore socken

Stefan Jernbergs hemsida

Här en sammanställning av de äldsta husförhören för Ore (AI:1 och delar av AI:2). Redovisas byavis och med anteckning under vilket nr och vilka år familjen finns att återfinna i orginalboken.

 

De äldsta kyrkoräkenskaperna (LIC:1-2) innehåller många notiser av intresse. Här ett axplock av dessa 1652-1694.

 

Födelseboken 1670-1701 (C:1) kronologisk ordning.

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS