Järna socken

Stefan Jernbergs hemsida

Här redovisas några olika avskrifter från Järna socken i Dalarna. Bilden ovan från tinget i Järna 24 februari 1612 (KLHA Serie I AI:9 f 89v).

 

Sammandrag av samtliga ting i Järna 1592-1619

5 jan 1592, 5 jan 1593, 7 feb 1594, 8 jan 1595, 21 jan 1596, 31 jan 1597, 20 jan 1598, 21 jan 1599, 20 jan 1603, 30 dec 1604, 7 april 1606,

7 april 1606org, 18 jan 1607, 18 jan 1607org, 26 jan 1608, 24 jan 1609, 18 jan 1610, 19 jan 1610org, 24 jan 1611, 24 feb 1612, 24 feb 1612org,

1 feb 1613, 1 feb 1613org, 5 jan 1614, 5 jan 1614org, 4 jan 1615, 4 jan 1615org, 21 mars 1616, 27 mars 1617, 27 mars 1617org, 27 mars 1618,

24 jan 1619.

 

Personregister till tingen ovan 1592-1619.

 

8 jan 1648, 9 jan 1650,

 

Mantalslängd 1643

 

Duvnäs

 

Vigselnotiser från kyrkoräkenskaperna 1671-1715 [LIa:2 - LIa:4]

 

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS